Pokaži pogoje

POGOJI POSLOVANJA

Pogoji poslovanja so sestavljeni v skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov, v skladu s priporočili GZS in v skladu z mednarodnimi kodeksi za e-poslovanje.


Pomen izrazov

Spletna stran - na spletni strani so različne vsebine kot so besedila, slike, povezave, zvočni in video zapisi, itd., ki se nahaja na domeni oz. spletnem naslovu www.e-klub.si.

Lastnik spletne strani, z izjemo na spletni strani objavljenih osebnih podatkov, je podjetje DATASTAT Svetovanje in izdelava statističnih podatkov in multimedijskih vsebin d.o.o., Vojkova cesta 58, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju ponudnik).

Upravljavec osebnih podatkov na spletni strani (v nadaljevanju upravljavec) je ŠPORTNO DRUŠTVO GIBKO, Dolenjska cesta 232, Ljubljana, ki pri svojem poslovanju uporablja spletno stran in pri tem upravlja osebne podatke svojih članov in njihovih staršev oz. skrbnikov ter osebne podatke svojih delavcev.

Osebni podatek pomeni katero koli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom.

Spletni obrazec je vnosna forma, ki se nahaja na spletni strani in v njega uporabnik vnaša osebne in/ali druge podatke ter jih s klikom na potrditveni gumb (potrdi) shrani v bazo podatkov spleten strani.

Zbirka osebnih podatkov pomeni vsak strukturiran niz osebnih podatkov.

Uporabnik je vsak posameznik, ki uporablja spletno stran, ne glede na to ali je registriran ali je zgolj naključni obiskovalec spletne strani.


Vsebina spletnega mesta

Spletna stran www.e-klub.si, z izjemo na njej objavljenih osebnih podatkov, je last ponudnika, ki po pogodbi o obdelavi osebnih podatkov z upravljavcem skrbi za nemoteno in pravilno delovanje spletne strani.

Ponudnik in upravljavec si prizadevata za točnost, popolnost in ažurnost podatkov na spletni strani, vendar uporabnika opozarjata, da je vsebina spletnega mesta informativne narave.

Ponudnik ne prevzema nobene odgovornosti in ne daje nobene garancije za točnost, popolnost in ažurnost objavljenih podatkov. Prav tako ponudnik ne prevzema odgovornosti za morebitno škodo, ki bi komurkoli nastala zaradi uporabe podatkov, ki so navedeni na spletni strani, kakor tudi zaradi uporabe podatkov, ki so pridobljeni preko povezav, objavljenih na spletni strani.


Avtorske pravice

Celotna vsebina spletne strani, z izjemo tam objavljenih osebnih podatkov, je zaščitena v skladu s slovensko in mednarodno zakonodajo o intelektualni lastnini. Vsakršno kopiranje, prepisovanje, presnemavanje podatkov, uporaba besedil, slik ali drugih podatkov v celoti ali njihovih posameznih delov ni dovoljeno, razen izjemoma s predhodno odobritvijo ponudnika.


Izjava obdelovalca o varstvu osebnih podatkov

Lastnik spletne strani in obdelovalec osebnih podatkov na spletni strani, podjetje DATASTAT Svetovanje in izdelava statističnih podatkov in multimedijskih vsebin d.o.o., Vojkova cesta 58, 1000 Ljubljana, izjavlja:

  • Osebne podatke, ki jih v imenu upravljavcev obdelujemo na spletni strani, obdelujemo samo v obsegu in za namene, opredeljene v pogodbi o varstvu osebnih podatkov, sklenjene med obdelovalcem in upravljavcem osebnih podatkov.
  • Osebnih podatkov, ki jih v imenu upravljavcev obdelujemo na spletni strani, nikoli ne dajemo v najem, jih ne prodajamo in ne dovolimo, da bi jih obdelovala katerakoli tretja oseba, razen naših pogodbenih obdelovalcev osebnih podatkov.
  • Pogodbenim obdelovalcem omogočamo obdelavo osebnih podatkov samo pod pogojem, da imajo zadostno raven varstva osebnih podatkov kot je določena z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov, in le v obsegu, v katerem bi bilo to potrebno zaradi posameznega razloga za posredovanje.
  • Uporabljamo organizacijske, tehnične in druge ustrezne postopke in ukrepe, da se prepreči nepooblaščeno uničenje podatkov, njihova sprememba ali izguba ter nepooblaščena obdelava.
  • Pridržujemo si pravico do razkritja osebnih podatkov državnim organom ali nosilcem javnih pooblastil v primerih, ko dolžnost razkritja izhaja iz prisilnih predpisov.
  • Zavezujemo se k trajnemu varstvu vseh osebnih podatkov na spletni strani.
  • Osebne podatke obdelujemo samo za to pooblaščene osebe in pooblaščene osebe naših pogodbenih obdelovalcev.
  • Pravila o varstvu osebnih podatkov spreminjamo in dopolnjujemo v skladu s spremembami zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov.

Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi registrirani uporabnik sam in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla ter ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega računalnika.

Na spletni strani obstajajo tudi povezave na druge spletne strani, ki niso v lasti oz. posesti ponudnika. Ponudnik ne prevzema odgovornosti za zaščito osebnih podatkov na drugih oz. povezljivih spletnih straneh, družbenih omrežjih in komunikacijskih kanalih.


Piškotki

Vsakemu uporabniku spletne strani je ob začetku obiska dodeljen sejni piškotek za identifikacijo in spremljanje obiska spletne strani. Na računalnik uporabnika lahko spletna stran shrani tudi nekatere trajne piškotke, to so: identifikacijska številka uporabnika v šifrirani obliki (za njegovo prepoznavanje ob naslednjem obisku) ter piškotki sistema Google Analytics (za analizo obiskov spletne strani).

Sejni piškotki se v pomnilnik strežnika shranjujejo le za čas trajanja obiska, trajni piškotki pa so shranjeni na računalniku uporabnika spletne strani.


Zbiranje osebnih podatkov in način privolitve za njihovo obdelavo

Upravljavec osebnih podatkov ŠPORTNO DRUŠTVO GIBKO, Dolenjska cesta 232, Ljubljana, ki vam je omogočil dostop do spletne strani kot registriranemu uporabniku, zbira osebne podatke preko varne povezave (SSL) in jih s kriptiranjem ščiti med njihovim prenosom preko spleta.

Upravljavec osebnih podatkov lahko zbira in obdeluje osebne podatke izključno na osnovi privolitve posameznika.

Upravljavec osebnih podatkov zbira tudi IP naslov dostopa in podatke o aktivnosti uporabnika v e-klub.si za zagotavljanje varnosti podatkov na e-klub.si in sledljivost obdelave osebnih podatkov na e-klub.si.


Namen obdelave zbranih osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov lahko osebne podatke uporabi izključno za namene, za katere so bili zbrani in za katere ima privolitev posameznika


Postopek uveljavljanja pravic posameznika

Za vse informacije o obdelavi osebnih podatkov oziroma vaših pravicah kot posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki (pravica do dostopa, popravka, izbrisa, omejitve obdelave, prenosljivosti in ugovora), lahko kontaktirate upravljavca osebnih podatkov ŠPORTNO DRUŠTVO GIBKO, Dolenjska cesta 232, Ljubljana, svetzdravja@gmail.com, , ki vam je omogočil dostop do spletne strani kot registriranemu uporabniku.


Odjava od obveščanja

Od prejemanja obvestil po elektronski pošti se lahko odjavite kadarkoli, in sicer tako, da v prejetem elektronskem sporočilu kliknete na povezavo za odjavo ali v svojem uporabniškem profilu umaknete dovoljenje za obveščanje preko elektronske pošte ali pa to sporočite upravljavcu pisno, po telefonu, po elektronski pošti ali osebno.

Od prejemanja obvestil po telefonu ali po SMS se lahko odjavite kadarkoli, in sicer tako, da v svojem uporabniškem profilu umaknete dovoljenje za obveščanje preko telefona ali pa to sporočite upravljavcu pisno, po telefonu, po elektronski pošti ali osebno.


Pravica do pritožbe

Če menite, da naša obdelava osebnih podatkov krši veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov, imate pravico podati pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu, na naslov: Informacijski pooblaščenec, Zaloška cesta 59, 1000 Ljubljana, Slovenija; tel: 01 230 97 30, e-pošta: gp.ip@ip-rs.si.


Pokaži izjavo
Športno društvo Gibko svoje telovadne programe izvaja v sodelovanju s Fizioterapijo Zrnec. ŠD Gibko in Fizioterapija Zrnec se zavezujeta, da bosta z osebnimi podatki udeležencev svojih storitev ravnala skrbno, jih varovala v skladu z veljavno zakonodajo o varsvtu osebnih podatkov in jih brez izrecne privolitve udeleženca ne bosta posredovala tretjim osebam.
Kot uporabnik storitev Športnega društva Gibko udeleženec ob prijavi soglaša, da njegove osebne podatke (ime, priimek, spol, datum rojstva, naslov bivanja, telefonsko številko in elektronski naslov) obdelujemo z namenom vpisa in razporejanja v vadbene skupine, obveščanju o izvajanju aktivnosti ter za potrebo izvedbe plačila vadnine in ostalih stroškov, vključno s pošiljanjem e-računov po elektronski pošti.
Pokaži pogoje
Stranka se z izpolnitvijo prijavnice zaveže, da sprejema in bo spoštovala »Splošne pogoje poslovanja Fizioterapije Zrnec«, v sodelovanju s katero potekajo vadbeni programi ŠD Gibko.

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA FIZIOTERAPIJE ZRNEC

VODENE VADBE

Stranka se z izpolnitvijo prijavnice (elektronsko ali na vadbi) zaveže, da sprejema in bo spoštovala »Splošne pogoje poslovanja Fizioterapije Zrnec«, ki so objavljeni na spletni strani www.svetzdravja.si.

Vodene vadbe potekajo od začetka oktobra do konca maja, razen na lokaciji Domžale in Društvo vojnih invalidov, kjer vadba poteka celo leto. Vadbe ne potekajo v času šolskih počitnic in praznikov, razen po dogovoru na lokacijah, ki vadbo v času šolskih počitnic dopuščajo.

VPIS NA VADBO poteka z izpolnitvijo prijavnice na naši spletni strani www.svetzdravja.si ali direktno na vadbi. Prijava na vadbo je veljavna s plačilom vadnine za določeno časnovno obdobje po veljavnem ceniku Fizioterapije Zrnec. Prijava v posamezno vadbeno skupino je mogoča do zapolnitve prostih mest v tej skupini.

CENIK storitev Fizioterapije Zrnec je objavljen na spletni strani www.svetzdravja.si in nameščen na vidnem mestu v prostorih Fizioterapije Zrnec. Fizioterapija Zrnec si pridržuje pravico do spremembe cen in plačilnih pogojev kadarkoli v koledarskem letu. Spremembe bodo objavljane na spletni strani www.svetzdravja.si in začnejo veljati z dnem objavljena omenjeni spletni strani, razen če je navedeno, da sprememba začne veljati kasneje.

Udeleženci telovadnih programov Fizioterapije Zrnec in Športnega društva Gibko imajo 10% popust na fizioterapevtske storitve Fizioterapije Zrnec. Popust velja v času aktivne udeležbe v telovadnih programih Fizioterapije Zrnec.

NAČIN PLAČILA IN PLAČILNI POGOJI
Udeleženec bo za prijavo na vadbo po izpolnitvi prijavnega obrazca na spletni strani www.svetzdravja.si na elektronski naslov prejel račun, ki ga je dolžen poravnati pred prvo vadbeno uro. V primeru, da se udeleženec dogovori za poskusni obisk, je dolžan vadnino poravnati najkasneje do naslednjeha obiska vadbe.

Tisti udeleženci, ki imajo zaradi uvedbe karantene marca 2020 še nekaj neizkoriščenih terminov, jih bodo lahko izkoristili šolskem letu 2020/21. Neizkoriščeni termini se začnejo strnjeno izkoriščati s prvo vadbo po oddaji vaše prijave.

Zaradi trenutnih razmer je plačilo za 3 ali 4 mesece mogoče le, če se udeleženec strinja, da se v primeru začasnega prenehanja vadb zaradi epidemije ali druge višje sile, z vadbo nadaljuje preko spleta.

V primeru plačila vadnine za obdobje 2 mesecev ali manj se udeleženec strinja, za se v primeru začasnega prenehanja vadb zaradi epidemije oz. druge višje sile, njegova vadnina podaljša za čas zaprtja, lahko pa (ni nujno) termine porabi tudi na spletnih vadbah, ki jih organiziramo.

V primeru neplačila vadnine udeležba na vadbi ni mogoča, dokler udeleženec ne plača celotne zapadle vadnine.

ODSOTNOST
Vadnine ni mogoče prenesti v naslednje plačilno obdobje razen ob odstonosti zaradi zdravstvenih razlogov (bolezen, poškodba), ki je daljša od 4 tednov. V tem primeru naj udeleženec na elektrosnki naslov svetzdravja@gmail.com pošlje zdravniško potrdilo o bolezni ali poškodbi, kjer bo lahko uredil vse potrebno za prenos vadnine. V primeru, da se oseba zaradi zdravstvenih razlogov vadb ne more več udeleževati, se lahko preostala vadnina kompenzira z drugimi storitvami Fizioterapije Zrnec. Vračilo denarja ni mogoče.

V primeru odsotnosti udeleženca zaradi katerega koli drugega razloga, razen zgoraj navedenih razlogov, se vadnina ne prenaša v naslednje plačilno obdobje.

Ob naknadnem vpisu v skupino se vadnina za določeno plačilno obdobje ustrezno zmanjša za število zamujenih vadb skladno s cenikom Fizioterapije Zrnec.

ODGOVORNOST
Udeležba na vodenih vadbah in ostalih programih Fizioterapije Zrnec je prostovoljna in poteka v celoti na lastno odgovornost udeleženca, ter Fizioterapija Zrnec zanjo ne nosi nobene odgovornosti.

Udeleženec se zaveže, da bo upošteval vsa navodila in ukrepe z namenom preprečitve širjenja nalezljivih bolezni v skladu z veljavno zakonodajo in določbami Fizioterapije Zrnec. Za morebiten prenos okužbe ali bolezni med dejavnostmi Fizioterapije Zrnec, Fizioterapija Zrnec ne prevzema nobene civilnopravne ali kazenske odgovornosti. Udeleženec se v primeru okužbe z npr. SARS-Cov-2 odpoveduje uveljavljanju vsakršne odškodninske ali kazenkse odgovornosti glede prenosa bolezni zoper Fizioterapijo Zrnec.

Vrednejše predmete (denar, mobilni telefon, nakit) mora udeleženec vzeti s seboj v telovadnico, saj garderobni prostori niso varovani. Za garderobo, izgubljene ali pozabljene predmete Fizioterapija Zrnec ne nosi nobene odgovornosti.

VARSTVO AVTORSKIH PRAVIC
Snemanje vadb s strani udeležencev ni dovoljeno, prav tako ni dovoljeno razmnoževati, prepisovati ali razširjati videoposnetkov, objavljenih na spletni strani ali v zaprtih skupinah družabnih omrežij Fizioterapije Zrnec brez pisnega dovoljenja Fizioterapije Zrnec. Vsebina vadbenih programov Fizioterapije Zrnec je zaščitena kot intelektualna lastnina. Avtorske pravice pripadajo podjetu Zrnec Barbka – Fizioterpija Zrnec s.p.

VELJAVNOST SPLOŠNIH POGOJEV
Splošni pogoji poslovanja Fizioterapije Zrnec zalnejo veljati z dnem objave na spletni strani Fizioterapije Zrnec www.svetzdravja.si in veljajo do preklica oziroma posodobitev in sprememb.

Dragomelj, 14.9.2020
Zrnec Barbka – Fizioterapija Zrnec